30 November 2007

ANDREW BARRY, POLITICAL MACHINES (2001)

Välkommen till höstens näst sista seminarium i serien KOMMUNIKATION: KULTUR,
TEKNOLOGI, VETENSKAP

Temat för HT 2007 är "Kulturteknologier och teknikkulturer"

Tid: Torsdag 6 december 2007, kl. 14-16
Plats: Torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, Skolan för datavetenskap och
kommunikation, KTH

------------------------------

LITTERATURSEMINARIUM OM ANDREW BARRY, POLITICAL MACHINES (2001)

Abstract

Teknik- och vetenskapsstudier (STS) har utvecklats under de senaste
trettio åren med ett fokus särskilt på aktörerna i innovationsprocesser
och de politiska frågor som väcks i samband med dessa. Ofta har teknologin
och det politiska kommit att skiljas åt, men det är mycket som talar för
att analyser bör utvecklas där de studeras tillsammans: teknologi och
politik bör ses som integrerade i varandra. I sin bok Political Machines:
Governing a Technological Society (2001), argumenterar den brittiske
kulturgeografen och sociologen Andrew Barry för detta men även för att den
politiska analysen inte bara skall äga rum i anslutning till politiska
institutioner och identiteter, utan också i anslutning till den nya
tekniken. Han fokuserar på en mängd olika saker som är "inskrivna" i
teknologin, t ex nätverkande, nya medier, interaktivitet, standardisering,
teknologiska risker, etc. genom att kombinera olika forskningsfält som
kulturgeografi, politisk sociologi och antropologiska studier av teknik
har Barry initierat ett nytt och viktigt fält inom forskningen där det
analytiska objektet är teknik/politik i dess integrerade form.

Per-Anders Forstorp, docent och lektor i kommunikation på CSC kommer att
inleda diskussionen framförallt kring det första kapitlet i boken.

------------------------------

Skriv ett mail om du vill få våra löpande inbjudningar.
Mer information om höstens seminarier finns på:
http://www.nada.kth.se/media/Research/k-sem/k-sem-aktuell/