22 October 2007

TANKENS TEKNOLOGISERING – HEIDEGGER OM TECHNE

Välkommen till höstens åttonde seminarium i serien KOMMUNIKATION: KULTUR,
TEKNOLOGI, VETENSKAP

Temat för HT 2007 är "Kulturteknologier och teknikkulturer"

Tid: Torsdag 25 oktober 2007, kl. 12-14 (Obs tiden!)
Plats: Torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, Skolan för datavetenskap och
kommunikation, KTH

------------------------------

Föredragshållare: Hans Ruin (Filosofi, Södertörns högskola)

Titel: TANKENS TEKNOLOGISERING – HEIDEGGER OM TECHNE

Skriv ett mail om du vill få våra löpande inbjudningar.
Mer information om höstens seminarier finns på:
http://www.nada.kth.se/media/Research/k-sem/k-sem-aktuell/